انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

            

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران از سال 1372 تاسیس شده و در حال حاضر در کرج فعالیت دارد.
هدف از تشکیل این انجمن، ارتقای جایگاه علم اقتصاد کشاورزی در کشور است.

  پس از تشکیل این انجمن ،  علم اقتصاد کشاورزی به عنوان علم پایه در کشور مورد توجه قرار گرفته است و اکنون دست اندرکاران بخش کشاورزی بیش از گذشته ، توجیه اقتصادی طرحهای کشاورزی را مدنظر قرار دارند.
این انجمن در پاره ای از مقاطع زمانی به کمیسیون کشاوزی مجلس، جهاد کشاورزی و وزارت نیرو خدمات مشاوره ای ارایه می دهد.

در حال حاضر ریاست این انجمن برعهده دکتر سعید یزدانی می باشد.

/ 0 نظر / 28 بازدید