ذخخن83مراکز علمی کرج/بانک ژن پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج

                   

بانک ژن پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج از سال 1310 تاسیس شده و از همان زمان محققان به جمع آوری ارقام و توده های بومی حبوبات و گندم از شهرهای مختلف کشور اقدام کرده و به طور سنتی از آن نگاهداری کردند.
این نمونه ها و ژنوتیپ ها از دو سال پیش به طور مدرنیزه در سردخانه و فویل نگهداری می شوند که این روش علمی تر و مقرون به صرفه تر است.

درحال حاضر بیش از پنج هزار ژنوتیپ حبوبات و 15 هزار توده نمونه گندم در این بانک نگهداری می شود.

این ارقام و نمونه ها شامل یک هزار و 560 ژنوتیپ لوبیا ، 400 ژنوتیپ لوبیا چشم بلبلی، یکهزار و 285 ژنوتیپ ماش ، یک هزار و 65 ژنوتیپ نخود سیاه و سفید ، 760 ژنوتیپ عدس، یکصد ژنوتیپ ماشک و 15 هزار توده نمونه گندم است.

/ 0 نظر / 28 بازدید