مشاهیر و مفاخر کرجی/حاسب کرج

ابوبکر محمد بن حسن کرجی (قرن چهارم هجری قمری) از پایه گذاران علم جبر و حساب در جهان اسلام و نخستین دانشمندی است که حدود یک هزار سال پیش نخستین کتاب در زمینه بهره برداری از آبهای زیرزمینی را به رشته تحریر درآورده است. وی از اهالی آبادی کرج در نزدیکی تهران و نابغه ای ناشناخته است که اغلب صاحبنظران شخصیت علمی اش را همطراز معاصرانش، ابوریحان بیرونی، زکریای رازی و ابن سینا و حتی شهرت او در علم ریاضیات را فراتر از آنها می دانند. کتاب وی با عنوان "انباط المیاء الخفیه" به نام استخراج آبهای پنهانی توسط زنده یاد استاد حسین خدیوجم ترجمه شده است. این کتاب ارزنده از نخستین منابع در زمینه هیدروژئولوژی و آبهای زیرزمینی است. شاید حاسب کرجی نخستین دانشمندی باشد که به اهمیت توسعه پایدار پی برده و آن را در قالب جمله بسیار کوتاه زیر ارایه نموده است: هرگاه آب به اندازه باشد و از مقدار لازم نه افزون شود و نه کم گردد، آبادانی زمین پایدار می ماند.

منبع: چکیده مقاله هادی میرابوالقاسمی کارشناس ارشد تاسیسات آبی مهندسین مشاور آب خاک تهران

/ 0 نظر / 119 بازدید