دانشگاههای کرج

گفته می شود در حال حاضر بیش از هفت موسسه آموزش عالی با بیش از ۵٠ هزار دانشجو در کرج مشغول تحصیل هستند.

١- دانشگاه آزاد کرج واقع در بلوار موذن گوهردشت کرج یکی از هفت دانشگاه کشور است که دارای رتبه جامع می باشد.

این دانشگاه از لحاظ برگزاری همایش و سمینار نیز بسیار فعال است و به ویژه دانشکده ادبیات و علوم انسانی آن همایشهای خوبی برگزار می کند.

این دانشگاه دارای ساختمانهای نوساز و مجهز و همچنین دارای بیش از ٨۵ هزار متر مربع فضای سبز زیبا، ١۴٠ آزمایشگاه و کارگاه مجهز، پنج سالن غذاخوری، پنج مجموعه ورزشی مسقف و غیر مسقف، پنج سالن اجتماعات مجهز و مجلل  و مسجد زیبایی است و پنج شهید گمنام نیز در این دانشگاه به خاک سپرده شده اند.

واحد کرج در سال 1363با تکیهبر شهریه‌های دانشجویان تأسیس شد. این واحد  و موسسه های وابسته دارایرتبه جامع می‌باشد و 116رشته‌تحصیلی در مقاطعدکترای تخصصی، دکتری‌حرفه‌ای، کارشناسی‌ارشد،کارشناسی‌پیوسته و ناپیوسته و کاردانی پیوسته وناپیوسته دارد و بیش از ٣٠ هزار دانشجو در آن مشغول تحصیل هستند.

از شهریور سال 1381تاکنون آقای دکتر رامین‌حاجی‌خانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج رابر عهده دارند. 

٢- دانشگاه تربیت معلم تهران واقع در کرج

زمین این دانشگاه به وسعت ٢٠٠ هکتار است که اراضی آن در سال ١٣٣۶ در کرج به این دانشگاه واگذار شده است.

سرانه فضای آموزشی در این دانشگاه به ازای هر نفر هشت متر مربع است.

دانشگاه تربیت معلم در حال حاضر دارای4 معاونت،7 دانشکده، 4 موسسه تحقیقاتی، 4 پژوهشکده، 2 قطب علمی و 264 عضو هیات علمی شامل 29 استاد، 36 دانشیار، 148 استادیار، 49 مربی و 2 مربی­ آموزشیار می­باشد. ساختمان مرکزی دانشگاه در تهران واقع در خیابان شهید مفتح می­باشد مساحت زمین آن حدود 2 هکتار است و ساختمان آن بر اساس طرح مهندسی مارکف روسی تبار (ساختمان کتابخانه مرکزی کنونی) ساخته شده­است. با افزایش رشته­های تحصیلی و گسترش فعالیت­های آموزشی، تحقیقاتی و پشتیبانی زمینی به مساحت تقریبی 212 هکتار در منطقه پردیس کرج به دانشگاه واگذار گردیدکه عملیات احداث ساختمان از سال 1355 آغاز و در حال حاضر ساختمان­های دانشکده علوم پایه، سازمان مرکزی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشکده علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشکده تربیت بدنی، 23 بلوک خوابگاه دانشجویی، منازل سازمانی، تاسیسات، استخر و ... ساخته شده است.
٣- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج
اولین مدرسه کشاورزی در ایراندر سال 1279 خورشیدی به نام مدرسه فلاحت مظفری، در قریه چهاردانگه تهران تاسیس شد.این مدرسه پس از 6 سال به محل دانشسرای عالی منتقل گردید و باغ نگارستان برای انجامعملیات کشاورزی آن در نظر گرفته شد.  مدرسه فلاحت مظفری در سال 1285 تعطیل گردید ومجددا" در سال 1296 تحت عنوان دبستان برزگران زیر نظر وزارت فوائد عامه، در اراضیکاخ سلیمانیه کرج (محل فعلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی) آغاز به کار کرد.  ایندبستان در سال 1301 به محل ژاندارمری در خیابان مولوی تهران منتقل وپس از مدتکوتاهی تعطیل گردید. در همین سال، مجددا" این مجموعه با عنوان مدرسه فلاحت آغاز بهکار کرد و در سال 1302 به مدرسه عالی فلاحت و صنایع روستایی که به گروههای آموزشی ماشینهای کشاورزی، دامپزشکی، نوغان و چایکاری تقسیم می شد، تغییر نام داد. در سال 1313 دانشکده دامپزشکی به ین مدرسه ملحق شد و این دو تحت عنوان بنگاههایعلمی فلاحتی کرج به فعالیت خود ادامه دادند. مجموعه فوق در سال 1319 بهدانشکده کشاورزی تبدیل شد و در سال 1328 از وزارت کشاورزی منتزع وبه عنوان یکی ازدانشکده های دانشگاه تهران، به این دانشگاه پیوست. در سال 1345 دانشکده جنگلداری در جوار دانشکده کشاورزی تاسیس شد و از سال 1351 به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد.  در سال 1354، مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر با ساختاری متشکل از 11 بخش پژوهشی در رشته های علوم انسانی و طبیعی در واحد مرکزی و چندین ایستگاه پژوهشی در رشته های پیرامون کویر و بیابان تأسیس گردید.  در سال 1384 دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی و مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر در چارچوب ساختار جدید دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی را به وجود آوردند. این پردیس در حال حاضر با چهار دانشکده و یک مرکز تحقیقات بین المللی به شرح ذیل، با 15 گروه آموزشی و 5 گروه پژوهشی، بزرگترین و جامع ترین مجموعه آموزش عالی در کشاورزی و منابع طبیعی در کشور می باشد.
 • دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی با 3 گروه آموزشی.
 • دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی با 4 گروه آموزشی.
 • دانشکده منابع طبیعی با 4 گروه آموزشی.
 • دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی با 4 گروه آموزشی.
 • مرکز تحقیقات بین المللی بیابان با 1 گروه آموزشی و 4 گروه پژوهشی.
 • گروه مستقل بیوتکنولوژی کشاورزی.

هم اکنون شمار اعضای هیات علمی این پردیس 208 نفر  شامل: 41 نفر استاد ، 67 نفر دانشیار، 89 نفر استادیار و 12 نفر مربی می باشد که به تربیت نزدیک به 4000 نفر دانشجو به شرح ذیل اشتغال دارند.

دانشجوی کارشناسی 2038 نفر.

دانشجوی کارشناسی ارشد 1226 نفر.

دانشجوی دکتری 595 نفر.

امکانات آموزشی،  پژوهشی
 • مراکز فناوری اطلاعات پردیس و گروه های آموزشی با  بیش از 300 دستگاه رایانه
 • بیش از 50 آزمایشگاه تخصصی در زمینه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
 • تالارهای اجتماعات مجهز، جهت برگزاری جلسات دفاعیه از رساله ها و برگزاری همایش های علمی و فرهنگی
 • 10 قطب علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شرح ذیل:
 •  
  • قطب علمی مدیریت کاربردی گونه های چوبی تند رشد
  • قطب علمی مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
  • قطب علمی ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی
  • قطب علمی بهبود کیفیت خاک برای تغذیه متعادل گیاهان
  • قطب علمی مطالعات استراتژی توسعه بخش کشاورزی
  • قطب علمی اصلاح و بیوتکنولوژی پایه های درختان میوه هسته دار
  • قطب علمی به زراعی، به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهان علوفه ای
  • قطب علمی کنترل بیولوژیکی آفات و بیماری های گیاهی
  • قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه گوسفندان بومی
  • قطب علمی حبوبات
   • 20  مرکز،  موسسه و ایستگاه تحقیقاتی شامل:
   •  
    • موزه جانورشناسی با قدمت بیش از 70 سال
    • موسسه تحقیقات کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
    • موسسه تحقیقات بیمه و ریسک کشاورزی
    • کارخانه آموزشی و پژوهشی تولید لبنیات
    • کارخانه آموزشی و پژوهشی کمپوت سازی
    • باغ گیاهشناسی با دارا بودن 250 گونه درختی
    • هرباریوم با بیش از 27000 نمونه گیاهی از فلور ایران
    • ایستگاه تحقیقاتی علوم باغبانی
    • مرکز تحقیقات حفاظت آب و خاک
    • ایستگاه تحقیقات ورمی کمپوست
    • مزرعه آموزشی و پژوهشی علوم زراعی
    • ایستگاه تحقیقات علوم دامی
    • بانک ژن گندم و حبوبات
    • ایستگاه تحقیقاتی طالقان
    • جنگل آموزشی و پژوهشی خیرودکنار با وسعت 8000 هکتار
    • چهار ایستگاه پژوهشی تحقیقات بیابان در شهرهای کرمان، بیرجند، سمنان و کاشان
    • مرکز رشد واحد های فناوری کشاورزی و منابع طبیعی
     • 12 مجله علمی پژوهشی به شرح جدول زیر که به صورت فصلنامه منتشر می شوند:

    • مجله تحقیقات آب و خاک ایران

      Iranian Journal of Soil and Water Research

     ijswr@can.ut.ac.ir

     مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

     Iranian Journal of AgriculturalEconomics and Development Research

     ijaedr@can.ut.ac.ir

     مجله علوم باغبانی ایران

     Iranian Journal of HorticulturalSciences

     ijhs@can.ut.ac.ir

     مجله علوم دامی ایران               

     Iranian Journal of AnimalScience

     ijasc@can.ut.ac.ir

     مجله دانش گیاهپزشکی ایران

      Iranian Journal of Plant ProtectionScience

     ijpps@can.ut.ac.ir

     مجله علوم زراعی ایران

      Iranian Journal ofField Crop Science

     ijcs@can.ut.ac.ir

     مجله مهندسی بیوسیستم ایران

      Iranian Journal of BiosystemsEngineering

     ijbse@can.ut.ac.ir

/ 0 نظر / 57 بازدید